Звіт

    1. На момент атестації виконується навчальне навантаження:

    1.1. На відділенні електромеханіки навчальний курс «Основи електроенергетики та електропостачання автомобілів і тракторів», навчальне навантаження складає 280 годин: лекції, лабораторні роботи, перевірка контрольних робіт, керівництво дипломним проектом, технологічною та переддипломною практиками студентів денної та заочної форми навчання, розробка методичних матеріалів, впровадження мультимедійних засобів, розробка тестів для контролю знань, підготовка відкритих заходів, відкритих уроків,робота предметного гуртка, обслуговування  та  ремонт лабораторних стендів і обладнання лабораторій, участь у навчальних та методичних заходах коледжу.  

    1.2 На відділенні електромеханіки навчальний курс «Охорона праці», навчальне навантаження складає 180 годин: лекції, практичні роботи, консультації під час проведення виробничих практик та консультації до дипломного проекту. Поза аудиторна робота на відділенні складає 380 годин: СРС студентів, вдосконалення навчальних та робочих програм, підготовка конспектів лекцій, розробка методичних матеріалів, впровадження мультимедійних засобів, розробка тестів для контролю знань, підготовка відкритих заходів, відкритих уроків,робота предметного гуртка, участь у навчальних та методичних заходах коледжу.   

    На посаді завідувача лабораторіями відділення електромеханіки за звітний період були оснащені необхідними навчальними стендами і приладами лабораторії, станція СТО, акумуляторне приміщення, клас охорони праці. Так  були розроблені силами студентів і експонувались на виставці діючі стенди: система освітлення і сигналізації автомобілів ВАЗ, система електропостачання автомобіля ВАЗ-2110, система запалювання автомобіля ВАЗ-2109, електрообладнання автомобіля КАМАЗ, зарядно- розрядні пристрої для автомобільних акумуляторних батарей , діючі макети електровелосипеда та електромотоцикла. Також вдосконалювалась матеріально-технічна база відділення. Були проведені капітальні  і поточні ремонти лабораторій технічного обслуговування і ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів.

    Для активізації пізнавальної діяльності студентів періодично організовувались екскурсії на підприємства та запрошувались спеціалісти СТО на зустрічі зі студентами.

    Для індивідуальної роботи призначались консультації по предметам та по практичним завданням при виконанні дипломних проектів.

    За звітний період були обновленні конспекти лекцій з предметів «Основи електроенергетики та електропостачання автомобілів і тракторів» та «Охорони праці», методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці» в дипломних проектах студентів технічних спеціальностей. Було виконано ряд методичних розробок, таких як: «Методичні вказівки до виконання розділу охорона праці дипломного проекту для студентів технічних спеціальностей», «Електромобілі», «Методичні рекомендації щодо проведення тижня циклової комісії охорони праці і безпеки життєдіяльності», «Техніка безпеки при проведенні технологічних процесів на підприємстві», «Щоб дорога була безпечною» та ряд інших. Надрукована стаття «Проблеми вивчення безпеки життєдіяльності у ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації » в збірнику наукових праць ВДПУ . Силами студентів змонтований навчальний відеофільм  для проведення лабораторної роботи на тему «Вивчення будови автомобільного генератора в процесі його розбирання і збирання» і відеофільм «Заряд акумуляторних батарей». За звітний період значно розширена відеотека з багатьох тем даних дисциплін, яка широко використовується в навчальному процесі.

    Досвід моєї роботи вивчається моїми молодшими колегами Скерським О.Є. та Костюком Ю.М., і впроваджується ними навчальний процес особливо при проведені лабораторних та практичних робіт.

    З 1998 року являюсь головою циклової предметної комісії охорони праці і безпеки життєдіяльності. Де, окрім планової роботи, організовую проведення щорічних заходів, таких як: тиждень енергоефективності та енергозбереження, місячник циклової комісії охорони праці і безпеки життєдіяльності, тиждень присвячений всесвітньому Дню охорони праці, директорських годин з відповідною тематикою силами викладачів комісії та студентів..

    Як завідувач лабораторіями, відповідаю за організацію і проведення практичних та лабораторних робіт в лабораторіях відділення електромеханіки автомобілів. При допомозі студентів проблемного гуртка постійно проводиться ремонт і обслуговування діючого обладнання та стендів, так і виготовлення нових на обласну виставку технічної творчості. 

    Свій професійний та методичний рівень підвищував у 2017 році у Київському Головному методичному центрі охорони праці та центральному інституті післядипломної педагогічної освіти м.Київ у вересні 2016 року.

Підсторінки (1): Факультатив
Comments